سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
نسبت دادن گناه [به دوست]، پیک جدایی است . [امام علی علیه السلام]